ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΥ ΜΟΜΕΝΤ