ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΥ MOMENT